SỞ TƯ PHÁP
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210.3844057 - Email: stpphutho@moj.gov.vn
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP
Thông tin điều hành

- Cung cấp thông tin hoạt động, thông tin chỉ đạo - điều hành của đơn vị,...
- Thông báo ý kiến - kết luận của các đồng chí lãnh đạo,...
- Chương trình công tác trong tuần, lịch làm việc của lãnh đạo,...
- Giao việc - Trao đổi công việc, lập lịch cá nhân, thông báo giấy mời, hội họp, công việc cần xử lý,...

Quản lý văn bản

Hỗ trợ quy trình quản lý văn bản đi - đến của đơn vị, theo dõi và chỉ đạo xử lý văn bản, gửi nhận văn bản, quản lý hồ sơ công việc, quản lý phiếu trình,...

Tên đăng nhập
Mật khẩu